E-mail.

Allmän: info@nackahembygdsgille.se

Styrelsen: styrelsen@nackahembygdsgille.se

Ordförande: Åsa Thulin
ordf@nackahembygdsgille.se

Kassör: Britt-Marie Ländqvist
pengar@nackahembygdsgille.se

Bokning: Thorbjörn Kling
boka@nackahembygdsgille.se

Dansledare: Johanna Larsson
dansa@nackahembygdsgille.se

Spelledare: Åsa Thulin
spela@nackahembygdsgille.se

Folkdräkt att hyra: Eva Zachrisson
drakt@nackahembygdsgille.se

Fakturaadress.

Nacka Hembygdsgille
c/o Ländqvist
Duvnäsvägen 26
131 50 Saltsjö-Duvnäs

Skicka meddelande till oss.