E-mail.

Allmän: info@nackahembygdsgille.se

Styrelsen: styrelsen@nackahembygdsgille.se

Ordförande: Åsa Thulin
info@nackahembygdsgille.se

Kassör: Håkan Brekell
pengar@nackahembygdsgille.se

Bokning: Thorbjörn Kling
boka@nackahembygdsgille.se

Dansledare: Johanna Larsson
dansa@nackahembygdsgille.se

Spelledare: Åsa Thulin
info@nackahembygdsgille.se

Folkdräkt att hyra: Eva Zachrisson
drakt@nackahembygdsgille.se

Fakturaadress.

Nacka Hembygdsgille
c/o Brekell
Ågatan 22
172 62 Sundbyberg

Skicka meddelande till oss.